20. nedeľa v období „cez rok A“

Farské oznamy

20. nedeľa v období „cez rok A“

          ( 17.8.2020 – 23.8.2020)

Liturgický kalendár:

Ut – Sv. Helena, cisárovna

St – Sv. Ján Eudes, kňaz

Št – Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi

Pi – Sv. Pius X., pápež

         Výročie posviacky farského kostola

So – Panna Mária Kráľovná (Ipsa die – Horovce)

Ne – 21. nedeľa cez rok „A“

Sväté omše:

Pondelok – 18:45 – HorovceAnton Bereščík (č.d. 11)

Utorok – 18:00Tušická Nová Ves – Jozef Kmec (č.d. 135)

                  18:45 – HorovceMária, Ján TOMÁŠ (č.d. 137)

Streda – 18:45 – HorovceAndrej Čižmár (č.d. 99)

Štvrtok – 18:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Mária (č.d. 138)

                  18:45Horovce – Anna Kalvinová

Piatok – 18:00HorovceJán Barbarič (č.d. 220)

Sobota – 9:00 – Horovce – za dobrodincov chrámu

                 18:00 – Tušická Nová Ves – Dušan Džubanský, 1. výr. (č.d. 108)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Anna, Ján, Jozef Nisky (č.d. 59)

                  10:00 – Horovce – za farnosť  (odpustová slávnosť)           

Oznamy:

          Dnes je zbierka na opravu strechy farskej budovy. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

          Na budúcu nedeľu je predpísaná zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.