19. nedeľa v období „cez rok A“

Farské oznamy

 19. nedeľa v období „cez rok A“

        ( 10.8.2020 – 16.8.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Vavrinec, diakon a mučeník

Ut – Sv. Klára, panna

          Sv. Zuzana, panna a mučenica

St – Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

Št – Sv. Poncián, pápež, a Hipolyt, kňaz, mučeníci

Pi – Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník

So – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Ne – 20. nedeľa cez rok „A“

 

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – HorovceJán Ščerbák (č.d. 164)

                       18:45 – Tušice – Mária Vagašová (č.d. 132)

Utorok – 7:30Tušická Nová Ves – ZBP Andrej Balint (č.d. 35)

Štvrtok – 18:45 – Tušická Nová Ves – Andrej Zambor, 1.výr. (č.d. 117)

Piatok – 18:00 – Horovce – Jolana Forgáčová, 1.výr. (č.d. 158)                

Sobota – 8:00 – Tušice – za farnosť

                 9:00 – Tušická Nová Ves – ZBP rod. Kočišová (č.d. 202)

                 10:00 – HorovceZBP Mária, Ján Kozma (č.d. 209)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Michal Paľo (č.d. 179)

                  9:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť

                  10:00 – Horovce – ZBP Marianna (č.d. 171)

 

Oznamy:

    Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu farskej budovy. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať za vaše milodary.