17.nedeľa v období „cez rok A“

Farské oznamy

17. nedeľa v období „cez rok A“

      ( 27.7.2020 – 2.8.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Gorazd a spoločníci

St – Sv. Marta

Št – Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi

        bl. Zdenka Cecília Schelingová, panna a mučenica

Pi – Sv. Ignác z Loyoly, kňaz

So – Sv. Alfonz Mária de´Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

Ne – 18. nedeľa cez rok „A“

 

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – HorovceAnna, Ján Kukura (č.d. 12)

Utorok – 18:00Tušická Nová Ves – Anna Bartošová (č.d. 88)

Streda – 18:00 – HorovceMária, Andrej Vaňo (č.d. 259)

Štvrtok – 18:00 – Tušice – Helena, Michal a syn Andrej (č.d. 179)

Piatok – 18:00 – Horovce – Juraj Vanta (č.d. 12)

                 18:45 – Tušická Nová Ves – za dobrodincov chrámu  (výročie posviacky kostola)

Sobota – 18:00 – Tušická Nová Ves – za farnosť

Nedeľa – 8:00 – Tušice  Pavol Marinko (č.d. 158)

                  9:00 – Horovce  – ZBP rod. Hredzáková (č.d. 27)