13. nedeľa v období cez rok „A“

Farské oznamy

farnosť Horovce

  1. nedeľa v období „cez rok A“

                       ( 29.6.2020 – 5.7.2020)

 

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť

Ut – Prvý svätí mučeníci Cirkvi v Ríme

Št – Návšteva Panny Márie

Pi – Sv. Tomáš, apoštol

So Sv. Alžbeta Portugalská

Ne – Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia

 

Sväté omše:

Pondelok – 16:30 – Tušice –Anna a Andrej (č.d. 12)

                     17:30 –  Tušická Nová Ves – ZBP Peter s rodinou (č.d. 140)

                    18:30 – Horovce  – Alojz Marjovič (č.d. 126)

Utorok – 18:00Tušická Nová Ves – Anna, Michal Veseliny (č.d. 45)

Streda – 18:00 – HorovceJán Ščerbák (č.d. 164)

Štvrtok – 8:00 – Horovce – ZBP kňaz Milan (č.d. 208)

                  18:00 – Tušice – rod. Niska (č.d. 36)         

Piatok – 16:30 – Tušická Nová Ves – Bohoslužba slova

                17:00 – Tušice – CBSJ

                18:00 – Horovce – CBSJ

Sobota – 10:00 – Horovce – za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Nedeľa – 8:00 – Tušice –Mikuláš Masný (č.d. 201)

                9:15 –  Tušická Nová Ves – ZBP rod. Kočišová (č.d. 173)

              10:30 – Horovce  – Anton Hotový (č.d. 222)

Oznamy:

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:

Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:30

Streda – Horovce – od 16:30

Štvrtok – Horovce – od 7:30

Štvrtok – Tušice – od 16:45

Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Nácvik prvoprijímajúcich deti bude v utorok o 18:45 a v stredu po skončení sv. omše. V piatok po sv. omši bude spoveď prvoprijímajúcich.

V stredu pri večernej svätej omši vo farskom kostole v Horovciach sa poďakujeme za uplynulý školsky rok slávnostným Te Deum, pozývam všetkých žiakov a študentov.