12. nedeľa v období „cez rok A“

( 22.6.2020 – 28.6.2020)

Liturgický kalendár:

Po – Sv. Ján Fišer, biskup a mučeník

          Sv. Tomáš Mórus, mučeník

St – Sv. Ján Krstiteľ, slávnosť

So Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľCirkvi

Ne – 13. nedeľa cez rok „A“

Sväté omše:

Pondelok – 8:00 – Horovce – † Anna Miľová (č.d. 47)

Utorok – 18:00Tušická Nová Ves– Ján Hluška a rodičia Michal a Mária

Streda – 17:00 – Tušice – ZBP Mária s rodinou (Dvor. 68)

                 18:00 –Horovce† Anna Jendželovská 1.výr. (č.d. 113)

Štvrtok – 18:00 – Tušice – ZBP Helena a Ján (č.d. 97)

Piatok – 18:00 – Horovce – † Anna Kalvinová

Sobota – 7:30 –Tušická Nová Ves– Helena, Jozef Kmec (č.d. 135)

Nedeľa – 8:00 – Tušice– ZBP Pavol Čačko (č.d. 70)

                  9:15–  Tušická Nová Ves–ZBP rod. Holubová (č.d. 198)

                  10:30 – Horovce  – ZBP Pavol (č.d. 8)

Oznamy:

          Birmovanci – stretnutie na sv. omši, tam kde bývajú:

Tušická Nová Ves – utorok 18:00

Tušice – štvrtok 18:00

Horovce – piatok 18:00

Stretnutie prvoprijímajúcich v stredu v Horovciach na sv.omši a po jej skončení.