Informácie pre birmovancov

Rozdelenie birmovancov:
Horovce (8):
Marek Ďuran
Bianka Marjová
Róbert Matu
Filip Mihaľov
Samuel Mihaľov
Daniel Trusa
Tomáš Trusa
Sofia Vantová

18.10. stretnutie
1.11. prikázaný sviatok
2.11. Pamiatka zosnulých
3.11. 1. piatok
8.11. sv. omša/stretnutie
22.11. stretnutie
1.12. 1. piatok
8.12. prikázaný sviatok
15.12. sv. omša/stretnutie

Tušice/Tušická Nová Ves (16):
Karolína Eštoková
Adela Filičková
Bianka Haburová
Matúš Hotovčin
Šimon Kočiš
Ivana Kočišová
Silvia Kočišová
Erik Kuba
Samuel Nísky
Bianka Tkáčová
Sabína Tkáčová
Ivana Vaľková
Zuzana Vaľková
Tobias Varga
Alžbeta Vargová
Tomáš Vasiľ

26.10. stretnutie
1.11. prikázaný sviatok
2.11. Pamiatka zosnulých
3.11. 1. piatok
8.11. sv. omša
9.11. stretnutie
23.11. stretnutie
1.12. 1. piatok
8.12. prikázaný sviatok
15.12. sv. omša/stretnutie