Informácie pre birmovancov

Prihlasovanie k príprave prijatiu sv. birmovania je možné do 30.6.2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí v nasledujúcom šk. roku 2023/2024 budú navštevovať 9.ročník ZŠ a 1-4. ročník SŠ a dospelí. Je potrebné sa prísť osobne nahlásiť do sakristie po skončení sv. omše v nedeľu a cez týždeň. Prihlásenie nebude akceptované cez zakonného zastupcu (rodič, starý rodič, súrodenec) a ani po telefóne.

Sedem darov Ducha Svätého:  Dar: 1. múdrosti, 2. rozumu, 3. rady, 4. sily, 5. poznania, 6. nábožnosti, 7. bázne Božej.

Hriechy proti Duchu Svätému

  1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
  2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
  3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
  4. Závidieť blížnemu milosť Božiu
  5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
  6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti