6. nedeľa v období cez rok „B“

 Farské oznamy

 6. nedeľa v období cez rok „B“
      (12.2. 2024 – 18.2.2024)

Liturgický kalendár:
St –  POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu
Ne – 1. pôstna nedeľa „B“
    

Sväté omše:
Pondelok – 18:00 – Horovce – Anna, Michal Kačmár (č.d. 212)

Utorok – 7:30 – Tušická Nová Ves – za farnosť

Streda – 16:00 – Tušice – Mária a Michal (č.d. 24)
                17:00 – Tušická Nová Ves –  Mária, Jozef (č.d. 138)
                18:00 – Horovce –  Ján Tomáš (č.d. 137)

Štvrtok – 17:00 – Tušice – ZBP Mattiás (TNV 12)

Piatok – 18:00 – Horovce – ZBP Martina, Katarína Bálintová (č.d. 214)

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Ján 75r. (č.d. 46)
                  9:15 – Tušická Nová Ves – ZBP Alena 50r. (č.d. 94) (sv. omša za farnosť odslúžená 13.2.2024)
                  10:30 – Horovce – ZBP Andrej Ješko 60r. (č.d. 131)

Oznamy:
Zmierna poklonapondelok Horovce od 16:30 – 18:00
Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Streda v tomto týždni bude dňom pokánia a prísneho pôstu v celej Cirkvi. To znamená:
Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života až do smrti. Tento zákon sa na Popolcovú stredu a na Veľký piatok nemôže nahradiť  iným skutkom pokánia. Zákon prísneho pôstu (raz za deň sa najesť do sýta) zaväzuje všetkých od 18 roku života (plnoletých) do začatia 60 roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.   (CIC kán. 1252)

Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok pred večernou sv. omšou o 1730 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.