4. nedeľa v období cez rok „B“

Farské oznamy

4. nedeľa v období cez rok „B“
           ( 1.2.2021 – 7.2.2021)

 

Liturgický kalendár:
Ut – Obetovanie Pána, sviatok
St – Sv. Blažej, biskup a mučeník
         Sv. Oskár, biskup
Pi – Sv. Agáta, panna a mučenica
So – Sv. Pavol Miki a spol., mučeníci
Ne – 5. nedeľa v období cez rok „B“

Sväté omše:
Pondelok – HorovceZBP Roman, František Dolinský (č.d. 156)
Utorok – Tušice – Anna Rohaľová (č.d. 122)
Streda – HorovceViera Chalčáková (č.d. 99)
Štvrtok – Tušická Nová Ves – Jozef Kmec, 1.výr. (č.d. 135)
Piatok – Horovcerod. Babinová (č.d. 53)
Sobota – Tušice ZBP rod. Haburová (č.d. 199)
Nedeľa – (9:00) Tušice – za farnosť
                  (9:45) Horovce  – ZBP Anton (č.d. 8)

Oznamy:
– Na základe dokumentu Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, je nateraz slávenie verejných bohoslužieb až do 7. februára 2021 pozastavené. Kedy sa obnoví verejné slávenie sv. omší za účasti veriacich je ťažko predpokladať nakoľko zmeny v opatreniach sú každú chvíľu iné.  Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– v utorok na Sviatok Obetovania Pána je 25. svetový deň zasväteného života. Vložme do svojich modlitieb aj úmysel za všetkých zasvätených.

– v piatok je prvý piatok v mesiaci február. Žiaľ situácia nedovoľuje klasické spovedanie či už v kostole alebo ako je vo zvyku aj spovedanie chorých.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste už poslali alebo eštelen pošlete.